top of page

Sotsiaalmeedia haldus

Meie kõige värskem projekt

Üks meie põnevamaid uusi projekte on sotsiaalmeedia kanalite haldamine. 

Aitame luua tugeva ja kaasahaarava kuvandi erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel, mis viiks suurema jälgijaskonnani, et erinevad organisatsioonid,  asutused ja ettevõtted saaksid paremini oma sõnumit jagada. Teeme seda nii inglise kui ka eesti keeles. Hetkel haldame uhkusega Juuliuse Jüngrite ja AIRE sotsiaalmeediat.

                                          👇​Vaata Juuliuse Jüngrite ja AIRE Instagrami👇​

bottom of page